Dagskurs om flerspråklighet og autisme i Trondheim

Publisert av Ingvild Elisabeth Winsnes den 07.09.22.

Trøndelag Logopedlag ønsker velkommen til kurs fredag 18. november 2022.

Flerspråklighet og autisme – fokus på barnehagebarn.

Det vil drøftes en rekke metoder, prosedyrer, prinsipper og strategier som har dokumentert positiv effekt på utvikling av språk og kommunikasjon hos barn med autisme. Kurset er rettet mot pedagoger, spesialpedagoger, logopeder og andre yrkesgrupper som jobber med barn i barnehagealder.

Lenke til påmelding: https://arena360.no/events/6144/7485

Er det problemer med påmelding, ta kontakt med silje.haukdal@outlook.com eller anitadohl@gmail.com.

Foredragsholder: Meral Øzerk Øzerk har lærer- og barnehagebakgrunn, hovedfag i barnehagepedagogikk og mastergrad i spesialpedagogikk. Hun har tatt godkjente autismerelaterte sertifiseringskurs fra flere amerikanske universiteter. Hun jobber nå som seniorrådgiver innen området for sammensatte lærevansker ved Statped Sørøst.

Sted: Trondheim. Nærmere informasjon om sted vil komme. Tid: 09.00 – 15.00 (registrering fra 08.30) Pris: Medlem kr. 750,- ikke-medlem kr. 1000,- Studenter/pensjonister: kr. 500.- Frist for påmelding: 1. november. Enkel servering til lunsj, samt kaffe og te.