Logopedstudiet ved UiT fryses

Logopedstudiet ved UiT fryses

Publisert av Irene Chashah van Slooten den 25.11.21. Oppdatert 03.12.21.

Universitetsstyret vedtok følgende på møtet 24.november 2021:

1. Master i logopedi lyses ikke ut for opptak i studieåret 2022/2023.

2. Universitetsstyret ber rektor om å utrede forutsetningene for en videreføring av studiet i logopedi med henblikk på å dekke landsdelens behov. Utredningen må vurdere sammensetningen av fagmiljøet, ressursbruk og organisatorisk plassering og prosess knyttet til autorisasjon.

Rektor ved UiT mener det er behov for logopedutdanningen i nord, og ønsker ikke å legge ned studiet. Han mener logopedutdanningen trenger en oppgradering, og viste til de nasjonale prosessene som foregår når det gjelder autorisasjon. Han mener det er behov for en bredere utredning om plassering av studiet når det gjelder forankring i helse eller spesialpedagogikk.

NLL vil følge opp saken videre med aktuelle samarbeidspartnere. I første omgang vil vi etterspørre oppstartstidspunkt for arbeidsgruppen som skal nedsettes, og be om at fagmiljøet og brukerrepresentanter er representert i gruppen. Deretter vil vi be om en konkret tidsramme når det gjelder frysing av studiet. Det er naturlig at HOD og KD involveres i arbeidet fremover når det gjelder autorisasjon og kvalitetskrav i utdanningen.