Ny presisering i rundskrivet fra helsedirektoratet

Ny presisering i rundskrivet fra helsedirektoratet

Publisert av Eli Irene Sandø Kjus den 08.04.22. Oppdatert 31.05.22.

"Takstsystemet gir en ramme for hvor lenge den enkelte behandlingstimen kan vare. Hvis en pasient unntaksvis har behov for mer enn én individuell behandling eller gruppebehandling samme dag, må det være et opphold mellom de to behandlingene, og behovet for to behandlinger må dokumenteres i journal." Behovet må dokumenteres for hver deltaker i gruppen.

 

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folketrygdloven-kap-5/rundskriv-til-folketrygdloven--5-10--logoped-og-audiopedagog

 

God påske ønskes alle våre medlemmer!

 

Vennlig hilsen

Styret