Nye takster for logopeder fra 01.01.22

Nye takster for logopeder fra 01.01.22

Publisert av Eli Irene Sandø Kjus den 21.12.21. Oppdatert 22.12.21.

Nye takster fra 01.01.22


Se link under for utfyllende regelverk: 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-12-17-3709


Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog - Lovdata

 

Viktige endringer:

- Takstene er på samme nivå som da de ble oppjustert sist (1.juli 2021).

- Krav om ny henvisning etter 25 timer er bortfalt.

- Krav til uttalelse fra spesialist før oppstart av behandling foreligger, er bortfalt.

- Forhåndsgodkjenning for barn er bortfalt.

- Veiledningstaksten er økt til 60 minutter.

- Undersøkelsestaksten er økt til 120 minutter.

- Møtetaksten er utvidet til ubegrenset tid, og gir mulighet til møte med også pedagogisk personale.

- Gruppetakst for video er innført.

Takst er innført for vurdering av behov for kommunikasjonshjelpemidler og nødvendig veiledning og opplæring, samt opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Setningen fra rundskrivet: "Den enkelte logoped bør ha kunnskap om hva kommunen/voksenopplæringen tilbyr, og kunne veilede brukerne i forhold til det", er bortfalt.

Nytt rundskriv kommer på nyåret.

Tolkning av takstene:

Det er maks 90 min. per behandling, maks 60 min. per videobehandling, maks 120 min. per undersøkelse (som kan gjentas ved behov, nærmere beskrevet i rundskrivet).

Innspill:

Flere av takstene har begrensinger på antall repetisjoner. Hvis dere har innspill til takstene eller forskriften, ber vi dere sende oss dette innen 7.januar. Send innspill til Privat Utvalg, ved Stine Brubak: sb@logoped.priv.no.

 

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul, og alt godt for det nye året som venter!

 

Vennlig hilsen

Styret og Privat Utvalg