TLL inviterer til fagdag med Jørgen Frost

TLL inviterer til fagdag med Jørgen Frost

Publisert av Anne-Cathrine Thijn Sverdrup den 22.06.23.

Jørgen Frost er utdannet lærer og skolepsykolog, og har mye erfaring fra undervisning og rådgivning knyttet til elever med lese- og skrivevansker. Phd fra universitetet i København om betydningen av språklig bevissthet og tidlig skriving for den første skriftspråklige utviklingen. Forskningsfokus har vært forebygging og tidlig innsats for barn med lese- og skrivevansker, samt vokabularets betydning for skriftspråklig utvikling. 
Det er mulighet for digital deltakelse. Se vedlegg for mer informasjon