100th Anniversary Celebration of IALP

100th Anniversary Celebration of IALP

Dear IALP Individual Members, Colleagues of the Affiliated Societies and Friends of IALP— Please find attached the IALP President’s letter for April 2024. Best wishes, Vanessa Ebejer, Chief Executive Officer, IALP

Les mer
Innkalling til landsmøte i Norsk logopedlag 2024

Innkalling til landsmøte i Norsk logopedlag 2024

INNKALLING TIL LANDSMØTE I NORSK LOGOPEDLAG Styret innkaller til Landsmøte fredag 7.juni 2024 fra kl. 14.00 – 18.00 på Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm.

Les mer
CAMP infobrev

CAMP infobrev

Camp Dream. Speak. Live. er et én-ukes evidensbasert program for barn og ungdom som stammer, tilbudt av Arthur M. Blank Center for Stuttering Education and Research, et klinisk forskningssenter ved Universitetet i Texas i Austin. Senteret utfører forskning for å gjøre logopedbehandling bedre, de gir opplæring til logopeder og forskere, og tilbyr behandling kostnadsfritt til mennesker i alle aldre over hele verden. For mer informasjon om Blank-senteret, vennligst besøk vår nettside: https://blankcenterforstuttering.org/

Les mer
Revidert veileder for logopeder i privat praksis

Revidert veileder for logopeder i privat praksis

Veilederen for logopeder i privat praksis er revidert. I tillegg til språkvask og oppdaterte linker, har vi fjernet et punkt under M3 (A7a og A7b, Videokonsultasjon) som gjelder «lang kjørevei». Dette er gjort etter en gjennomgang av Helfos regelverk. Helfo påpeker at hovedregelen er å sikre en fysisk undersøkelse ved oppstart av behandling og forhindre at video velges uten tilstrekkelig kjennskap til den enkelte pasient. Helfo påpeker at dette bare unntaksvis kan fravikes. De har uttalt at unntaksbestemmelsen skal ikke anvendes i de tilfeller det er snakk om praktiske årsaker til manglende fysisk oppmøte, eksempelvis at brukeren opplever det som unødig langt å reise (uten at dette direkte forverrer helsetilstanden) eller at vedkommende trolig kommer for sent til oppsatt time m.m. NLL kommer til å ta opp dette punktet i møtet med Helfo 9. april. Hvis dere har andre ting dere ønsker at vi tar opp på dette møtet, meld i fra til oss på post@norsklogopedlag.no. Styret og Privat utvalg

Les mer
Sommerkonferansen og landsmøte 2024

Sommerkonferansen og landsmøte 2024

NLL har gleden av å invitere til Sommerkonferansen 2024! Vi har satt sammen et spennede program med flotte forelesere, vi håper dere har mulighet til å komme og gleder oss til å se dere i Lillestrøm i år også.

Les mer
12. ESLA-kongress for logopedi

12. ESLA-kongress for logopedi

26-28 september 2024. Den 12. ESLA-kongressen i den vakre byen Brugge i Belgia, en by med en rik historie i Europa. Tema: Kommunikasjonens kraft i livskvaliteten

Les mer