Vi søker logoped til logopedtjenesten

Vi søker logoped til logopedtjenesten

En av våre dyktige logopeder skal gå av med pensjon i 2024, og vi søker hennes etterfølger.

Les mer
Logopeder i Helse Nord møttes

Logopeder i Helse Nord møttes

Helse Nord logopeder fra Kirkenes, Tromsø og Bodø møttes 4-5 mai til nettverkssamling på Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Logopeder fra Harstad, Vesterålen og Tromsø fulgte samlingen digitalt. Dette var den første fysiske samlingen for logopeder som arbeider på sykehus i nord.

Les mer
Betaling for tolketjenester

Betaling for tolketjenester

Kommunen skal betale for tolketjenester NLL har bedt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om en avklaring når det gjelder hvem som er ansvarlig for betaling av tolketjenester ved bruk av tolk i behandling som gjøres av næringsdrivende logopeder som har refusjonsavtale med Helfo. IMDi svarer dette:

Les mer
Ny tolkelov

Ny tolkelov

Ny tolkelov 01.01.2022 kom det ny tolkelov:

Les mer
Ny tolkelov

Ny tolkelov

​NLL har fått presisert fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) at brukere som mottar logopediske tjenester fra privatpraktiserende logopeder som har refusjonsavtale med Helfo utfører behandling på vegne av det offentlige, og er med det omfattet av tolkeloven, jf.§ 2 tredje ledd, annet punktum.

Les mer
Endring i takster fra 1. juli 2022

Endring i takster fra 1. juli 2022

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog fra 1. juli 2022. Endringene framgår av vedlagte endringsforskrift som er sendt til kunngjøring.

Les mer