EST seminar om stamming i barnehagealder

EST seminar om stamming i barnehagealder

05.02.24 18:08 av Åse-Katrine Andersen

ISP arrangerer avslutningsseminar for prosjektet «Effective stuttering treatment» (EST) om stamming hos barn i barnehagealder, 9- april i Oslo og digitalt. Seminaret er gratis og programmet todelt. Den første delene omfatter grunnleggende kunnskap som også passer for barnehagelærere, lærere, helsesykepleiere, foreldre, helsestasjoner, foreldre osv. Del 2 er mest spisset for logopeder og forskere, men selvsagt åpen for alle andre også. Del 2 foregår på engelsk.

Les mer
NLL 75 år 1948-2023!

NLL 75 år 1948-2023!

22.10.23 20:05 av Åse-Katrine Andersen

NLL 75 år, 1948 – 2023! I forbindelse med vårt 75-årsjubileum vil vi i løpet av høsten presentere filmer med æresmedlemmer som gjennom mange tiår, og langt inn i pensjonisttilværelsen, fortsatt brenner for logopedi og Norsk logopedlag. Fire flotte representanter for den eldre garde logopeder i Norge snakker om arbeidserfaringer, fagets utvikling og refleksjoner om videre norsk logopedi. Kos dere med historiske perler! Først ut er Ingeborg Smeby Vidsjå.

Les mer
Betaling for tolketjenester

Betaling for tolketjenester

25.04.23 08:55 av Åse-Katrine Andersen

Kommunen skal betale for tolketjenester NLL har bedt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om en avklaring når det gjelder hvem som er ansvarlig for betaling av tolketjenester ved bruk av tolk i behandling som gjøres av næringsdrivende logopeder som har refusjonsavtale med Helfo. IMDi svarer dette:

Les mer
Ny tolkelov

Ny tolkelov

23.08.22 19:45 av Ingvild Elisabeth Winsnes

​NLL har fått presisert fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) at brukere som mottar logopediske tjenester fra privatpraktiserende logopeder som har refusjonsavtale med Helfo utfører behandling på vegne av det offentlige, og er med det omfattet av tolkeloven, jf.§ 2 tredje ledd, annet punktum.

Les mer
CATs Collaboration of Aphasia Trialists

CATs Collaboration of Aphasia Trialists

27.06.22 16:02 av Eli Irene Sandø Kjus

Det er startet en studie i mer enn 50 land av Collobiration of Aphaisa Trialists (CATs). “Developing and coordinating collaborative aphasia research” Collaboration of Aphasia Trialists International Survey of SLT Services for Aphasia following Stroke This publication is supported by COST (European Cooperation in Science and Technology) COST is supported by the EU Framework Programme Horizon 2020 CATs* International Survey of SLT Services for Aphasia following stroke We would like to ask you to fill in this form providing information about aphasia treatment where you work. This is to give us an idea of what services are currently available for people with aphasia following stroke in all our member and other countries. Your participation will result in a report about differences and similarities in daily practice concerning the treatment settings for aphasic patients. We will collate this information. The final result may contribute to an international standard of minimal requirements of an adequate rehabilitation of aphasic patients, achievable in the different countries. Also we will contrast the data with evidence based treatment recommendations. You have been sent this information by a member of the Association which is connected with the services of Speech-Language therapy in your country. You can send the survey directly to me: Mathilde Tucker, a master’s student of Speech and Language Pathology at Nijmegen University, guided by Dr. Evy Visch-Brink, Erasmus University Medical Center Rotterdam and Dr. Femke Nouwens, Rijndam Rehabilitation Center Rotterdam. I will not know the identity of the people filling in the survey. No analysis of the information will be reported by country. Completion of the survey will be taken as consent to take part in the research. Results of the survey will be fed back to you. To complete the survey, click on the box next to an item you wish to select. To un-select the item, click on it again. Please be sure to fill in all pages and re-save as a word document and email to your country CATs member below. Contact email: mathilde.tucker@ru.nl. Thank you for your help! If you are missing information or you have any questions, do not hesitate to contact the Dutch CATs Management Committee Members, Working Group 4 Intervention FNouwens@rijndam.nl or e.visch-brink@erasmusmc.nl

Les mer
Research Project on Aphasia

Research Project on Aphasia

12.05.22 19:02 av Eli Irene Sandø Kjus

Dear CATs members Please see email below from Dr Sarah Wallace Dear CATs members, I am writing to ask for your support with a CATs research project. We are co-designing an “aphasia-friendly” template for research summaries. We hope that this template will be used by the international aphasia community to share accessible information about aphasia research with people with aphasia.

Les mer