100th Anniversary Celebration of IALP

100th Anniversary Celebration of IALP

Dear IALP Individual Members, Colleagues of the Affiliated Societies and Friends of IALP— Please find attached the IALP President’s letter for April 2024. Best wishes, Vanessa Ebejer, Chief Executive Officer, IALP

Les mer
CAMP infobrev

CAMP infobrev

Camp Dream. Speak. Live. er et én-ukes evidensbasert program for barn og ungdom som stammer, tilbudt av Arthur M. Blank Center for Stuttering Education and Research, et klinisk forskningssenter ved Universitetet i Texas i Austin. Senteret utfører forskning for å gjøre logopedbehandling bedre, de gir opplæring til logopeder og forskere, og tilbyr behandling kostnadsfritt til mennesker i alle aldre over hele verden. For mer informasjon om Blank-senteret, vennligst besøk vår nettside: https://blankcenterforstuttering.org/

Les mer
Revidert veileder for logopeder i privat praksis

Revidert veileder for logopeder i privat praksis

Veilederen for logopeder i privat praksis er revidert. I tillegg til språkvask og oppdaterte linker, har vi fjernet et punkt under M3 (A7a og A7b, Videokonsultasjon) som gjelder «lang kjørevei». Dette er gjort etter en gjennomgang av Helfos regelverk. Helfo påpeker at hovedregelen er å sikre en fysisk undersøkelse ved oppstart av behandling og forhindre at video velges uten tilstrekkelig kjennskap til den enkelte pasient. Helfo påpeker at dette bare unntaksvis kan fravikes. De har uttalt at unntaksbestemmelsen skal ikke anvendes i de tilfeller det er snakk om praktiske årsaker til manglende fysisk oppmøte, eksempelvis at brukeren opplever det som unødig langt å reise (uten at dette direkte forverrer helsetilstanden) eller at vedkommende trolig kommer for sent til oppsatt time m.m. NLL kommer til å ta opp dette punktet i møtet med Helfo 9. april. Hvis dere har andre ting dere ønsker at vi tar opp på dette møtet, meld i fra til oss på post@norsklogopedlag.no. Styret og Privat utvalg

Les mer
NLL 75 år 1948-2023

NLL 75 år 1948-2023

I forbindelse med vårt 75-års jubileum snakker fire flotte representanter for den eldre garde logopeder i Norge om arbeidserfaringer, fagets utvikling og refleksjoner om videre norsk logopedi. Fjerde og siste ut er æresmedlem Helge Andersen.

Les mer
NLL 75 år 1948-2023!

NLL 75 år 1948-2023!

22.10.23 20:05
av Åse-Katrine Andersen

NLL 75 år, 1948 – 2023! I forbindelse med vårt 75-årsjubileum vil vi i løpet av høsten presentere filmer med æresmedlemmer som gjennom mange tiår, og langt inn i pensjonisttilværelsen, fortsatt brenner for logopedi og Norsk logopedlag. Fire flotte representanter for den eldre garde logopeder i Norge snakker om arbeidserfaringer, fagets utvikling og refleksjoner om videre norsk logopedi. Kos dere med historiske perler! Først ut er Ingeborg Smeby Vidsjå.

Les mer
Betaling for tolketjenester

Betaling for tolketjenester

25.04.23 08:55
av Åse-Katrine Andersen

Kommunen skal betale for tolketjenester NLL har bedt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om en avklaring når det gjelder hvem som er ansvarlig for betaling av tolketjenester ved bruk av tolk i behandling som gjøres av næringsdrivende logopeder som har refusjonsavtale med Helfo. IMDi svarer dette:

Les mer
Ny tolkelov

Ny tolkelov

23.08.22 19:45
av Ingvild Elisabeth Winsnes

​NLL har fått presisert fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) at brukere som mottar logopediske tjenester fra privatpraktiserende logopeder som har refusjonsavtale med Helfo utfører behandling på vegne av det offentlige, og er med det omfattet av tolkeloven, jf.§ 2 tredje ledd, annet punktum.

Les mer
CATs Collaboration of Aphasia Trialists

CATs Collaboration of Aphasia Trialists

27.06.22 16:02
av Eli Irene Sandø Kjus

Det er startet en studie i mer enn 50 land av Collobiration of Aphaisa Trialists (CATs). “Developing and coordinating collaborative aphasia research” Collaboration of Aphasia Trialists International Survey of SLT Services for Aphasia following Stroke This publication is supported by COST (European Cooperation in Science and Technology) COST is supported by the EU Framework Programme Horizon 2020 CATs* International Survey of SLT Services for Aphasia following stroke We would like to ask you to fill in this form providing information about aphasia treatment where you work. This is to give us an idea of what services are currently available for people with aphasia following stroke in all our member and other countries. Your participation will result in a report about differences and similarities in daily practice concerning the treatment settings for aphasic patients. We will collate this information. The final result may contribute to an international standard of minimal requirements of an adequate rehabilitation of aphasic patients, achievable in the different countries. Also we will contrast the data with evidence based treatment recommendations. You have been sent this information by a member of the Association which is connected with the services of Speech-Language therapy in your country. You can send the survey directly to me: Mathilde Tucker, a master’s student of Speech and Language Pathology at Nijmegen University, guided by Dr. Evy Visch-Brink, Erasmus University Medical Center Rotterdam and Dr. Femke Nouwens, Rijndam Rehabilitation Center Rotterdam. I will not know the identity of the people filling in the survey. No analysis of the information will be reported by country. Completion of the survey will be taken as consent to take part in the research. Results of the survey will be fed back to you. To complete the survey, click on the box next to an item you wish to select. To un-select the item, click on it again. Please be sure to fill in all pages and re-save as a word document and email to your country CATs member below. Contact email: mathilde.tucker@ru.nl. Thank you for your help! If you are missing information or you have any questions, do not hesitate to contact the Dutch CATs Management Committee Members, Working Group 4 Intervention FNouwens@rijndam.nl or e.visch-brink@erasmusmc.nl

Les mer
Research Project on Aphasia

Research Project on Aphasia

12.05.22 19:02
av Eli Irene Sandø Kjus

Dear CATs members Please see email below from Dr Sarah Wallace Dear CATs members, I am writing to ask for your support with a CATs research project. We are co-designing an “aphasia-friendly” template for research summaries. We hope that this template will be used by the international aphasia community to share accessible information about aphasia research with people with aphasia.

Les mer