For å finne en logoped, kan man søke på logopedens navn, arbeidsområde, fylke eller kommune

Logopeder som er registrert her er medlemmer i Norsk logopedlag, og forplikter seg til å følge NLL´s  yrkesetiske retningslinjer 

Arbeidsområde:
Fylke:
Kommune:
Katarina Bakken
Barnas Språksenter AS/Logoped Katarina AS
Ann Toril Brakstad
Brakstadstranda 439-431
6636 ANGVIK
Anita Ness Byberg
Indre Salten logopedi
Linda M Erland
Logoped Linda M. Erland
Furuflata 49
8255 RØKLAND
Anette Aarsland Førrisdahl
Logopedsenteret AS
Dr.Randers gate 5
1830 ASKIM
Karen Ingrid Greve
Logopedisk Institutt AS
Nittedalgata 5
0654 OSLO
Kirsti Danielle Hillidge
Tønsberglogopedene
c/o Kirsti Danielle Hilldige Hedrumgaten 32
3112 TØNSBERG
Karianne Kjellemo
UTSIKTSV. 17 B
1410 KOLBOTN
Merete Himberg Marthinsen
PPT Færder kommune
Kristine Hildegard Rath
Helse Bergen, PBU, BUP sentrum
Aase Myklatun Reite
Logopedteneste v Aase Reite
Doktervegen 8
6102 VOLDA
Britt Skoglund
Logopedtjenesten Lørenskog omegn
Solheimveien 62B
1473 Lørenskog
Irene Chashah van Slooten
Logovis AS
Wergelands gate 5
2080 EIDSVOLL
Unn Tinbod
Logopedsenteret AS
Dr.Randers gate 5
1830 ASKIM