Redigert utgave:

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON 2022/24

ÆRESMEDLEMMER

 5

MEDLEMSOVERSIKT

 5

NORSK LOGOPEDLAG (NLL)

 5

Etterutdanning

 6

Utvalg

 7

Arkivarer

 7

Organisasjonskart

 8

NORSK LOGOPEDLAGS TILLITSVALGTE

 8

VEDTEKTER FOR NORSK LOGOPEDLAG

 10

    § 1. NORSK LOGOPEDLAG (NLL)

 10

    § 2. MEDLEMSKAP

 10

    § 3. YRKESETISK RÅD

 11

    § 4. EKSKLUSJON AV MEDLEM

 11

    § 5. KONTINGENT

 11

    § 6. STYRET

 11

    § 7. LANDSMØTET

 12
  A. Ordinært Landsmøte  12

  B. Ekstraordinært Landsmøte

 13

    § 8. VALGKOMITÉ

 13

    § 9. TIDSSKRIFT OG NETTSIDE

 13

    § 10. UTVALGSARBEID

 14

    § 11. REGIONSLAG

 14

    § 12. KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE

 15

    § 13. ARKIV/ARKIVARER

 15

    § 14. BRUK AV MEDLEMSREGISTER

 15 

    § 15. REPRESENTANT TIL NORDISK SAMARBEIDSRÅD FOR LOGOPEDI OG FONIATRI

 16

    § 16. VEDTEKTSENDRINGER

 16

    § 17. OPPLØSNING/EVENTUELLE VIDTGÅENDE ENDRINGER I LAGETS INTEGRITET

 16
 FORVALTNINGSREGLER FOR LANDSMØTE  16

  I. INNKALLING

 16

SAKSDOKUMENTER

 16

Deltaking

 17

  II. LANDSMØTETS ÅPNING

 17 
    A. Arrangementskomitéen  17

    B. Åpning og registrering

 17 

    C. Landsmøtets ledelse, referat og tellekorps

 17

  III. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE, MØTEORDNING

 17

  IV. BERETNINGER OG REGNSKAP

 18
    A. Styrets beretning for landsmøteperioden  18

    B. Regnskap med revisjonsberetning

 18

    C. Beretninger fra utvalg, tidsskrift og representasjoner

 18

  V. STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT

 19

  VI. VALG

 19

  VII. PROTOKOLL

 20

  VIII. MØTEORDNING

 20

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV LANDSMØTE

 21

Organisering

 21

NORSK LOGOPEDLAGS HEDERSTEGN

 24

FORVALTNINGSREGLER FOR KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE

 24

    A. Høstkonferanse

 24

    B. Mellomårskonferanse

 25

    C. Vårkonferanse

 25

  I

 25

  II

 26

RETNINGSLINJER FOR DRIFT AV REGIONSLAG

 26

RETNINGSLINJER FOR UTVALGSARBEID Generelle retningslinjer for arbeid i de enkelte utvalg

 28

RETNINGSLINJER FOR UTVALGENES ARBEIDSOMRÅDER

 28

    1. FAGUTVALGET

 28

    2. UTVALG FOR PRIVAT PRAKSIS

 29

RETNINGSLINJER FOR YRKESETISK RÅD

 29

RETNINGSLINJER FOR ARKIVARENE

 30

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ARKIVET

 30

    A. BORTSETTING AV DOKUMENT

 30

    B. FJERNARKIVERING AV ARKIVMATERIALE

 31

    C. BRUK AV ARKIVET FOR LAGETS MEDLEMMER

 31

    D. BRUK AV ARKIVET FOR ANDRE

 31

STATUTTER FOR DRIFT AV NORSK TIDSSKRIFT FOR LOGOPEDI

 32

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN

 32

NORDISK SAMARBEJDSRÅD FOR LOGOPEDI OG FONIATRI (NSLF) Nordic Counsil of Logopedics and Phoniatrics - Vedtægter

 33

RETNINGSLINJER FOR NLL´s DELTAKELSE I ESLA

 34

YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR MEDLEMMER I NORSK LOGOPEDLAG

 35

    A. AVGRENSNING OG KONSEKVENSER

 35

    B. KVALIFIKASJONER

 35

    C. FORHOLD TIL ELEV/PASIENT/KLIENT/BRUKER

 36

    D. FORHOLD TIL KOLLEGER OG ANDRE

 37

    E. BRUK AV DIGITALE/SOSIALE MEDIER

 37

RETNINGSLINJER FOR NLL´s NETTSIDER

 38

RETNINGSLINJER FOR NORSK LOGOPEDLAGS STIPENDORDNING

 39

AVHOLDTE LANDSMØTER

 39

MEDLEMSOVERSIKT

 40

Medlemskatergori/Årskontingent

 40

FEIL ELLER MANGLER

 41
Adresseendring  41