Endringer i folketrygdloven

Endringer i folketrygdloven

Publisert av Irene Chashah van Slooten den 06.12.20. Oppdatert 13.10.21.

Refusjonskravet skal sendes inn digitalt

Endringene medfører at helseaktørene må sende inn refusjonskravet digitalt. For de som har en gjennomsnittlig månedlig refusjonsinntekt på inntil 40 000 kroner, tilbyr Helfo en alternativ, kostnadsfri tjeneste. Helfo sender fortløpende ut informasjon om dette alternativet til relevante helseaktører.

Det vil komme en forskrift som regulerer digital innsending.

 NLL sin presisering:  

  • Lovendringen er ikke aktuell for oss
  • Fra nyttår må alle som ikke sender oppgjør elektronisk over linje, sende oppgjør via den nye opplastningstjenesten. Dette gjelder både  logopeder som i dag leverer oppgjør på CD/minnepinne og logopeder som leverer oppgjør på papir. Helfo sender ut mer informasjon om dette til de logopedene det gjelder.
  • For de som har levert på CD/minnepinne er løsningen klar til bruk nå.

Endringer i folketrygdloven – plikt til direkte oppgjør

Fra 1. januar 2021 må helseaktører ha avtale om direkte oppgjør med Helfo hvis pasienten skal få dekket utgifter til behandling. Dette følger av endringer i folketrygdloven.

Her kan dere lese om Stortingets behandling av saken: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80051

Viktig informasjon for medlemmene deres

Formålet med lovendringen er å gjøre hverdagen enklere for pasientene, helseaktørene og forvaltningen. Dette innebærer at pasientene ikke lenger kan legge ut for behandlingen de har fått, og søke refusjon fra Helfo i etterkant. På helfo.no kan medlemmene deres lese om lovendringen.

  • De som allerede har direkte oppgjør med Helfo og sender refusjonskrav over Helsenettet (NHN), kan fortsette som før. Dette gjelder de aller fleste.
  • De som hittil har sendt krav i posten (papir, CD/minnepinne), skal benytte en ny tjeneste. Se helfo.no for mer informasjon om innsending av oppgjør.
  • De som står uten avtale, bør snarest inngå avtale om direkte oppgjør slik at pasienten får dekning for behandlingen. Se helfo.no for mer informasjon om avtaleinngåelse.