Høringsnotat anbefaler autorisasjon for logopeder

Høringsnotat anbefaler autorisasjon for logopeder

Publisert av Irene Chashah van Slooten den 27.03.21. Oppdatert 13.10.21.

NLL kan med glede melde at HOD har sendt ut et høringsnotat hvor de anbefaler autorisasjon for logopeder. I tillegg har HOD sendt ut høringsnotat vedr. forslag til endring i lov om folketrygd § 5-10, og ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog.

Høringsnotat vedr. autorisasjon

Høringsnotat vedr. Forslag til endring i lov om folketrygd

Utvalg for privat praksis skal gi innspill til høringsnotatet