Skriftlig besvarelse autorisasjonssaken

Skriftlig besvarelse autorisasjonssaken

Publisert av Irene Chashah van Slooten den 24.09.21. Oppdatert 11.10.21.

Hvilke tiltak arbeider helsedepartementet eller kunnskapsdepartementet/høyere utdanningsdepartementet med for å bedre logopedutdanningen?

 

Se svar fra helseminister Bent Høie.

NLL følger opp autorisasjonsprosessen videre når det gjelder kvalitetskrav til utdanningen og RETHOS.

 

Mvh

Styret NLL