Spørreundersøkelse om språklig mangfold

Spørreundersøkelse om språklig mangfold

Publisert av Åse-Katrine Andersen den 25.01.24.

På universitetet i Oslo gjennomføres det et prosjekt der man undersøker hvordan det er for klinikere å jobbe med utredning og behandling med flerspråklige og multikulturelle barn/unge. Med klinikere menes bla. logopeder i f.eks. PPT.  Målet med prosjektet er å få et innblikk i klinikernes egne erfaringer med å jobbe med barn, unge og foreldre fra ulike språklige bakgrunner

 

Det tar 5-10 min å svare på spørreskjemaet, som du finner her:

https://nettskjema.no/a/381156

 

Har du spørsmål kontakt: cecilie.rummelhoff@iln.uio.no