Vinterkonferansen 2023 og 75-års jubileum

Vinterkonferansen 2023 og 75-års jubileum

Publisert av Monica I. Norvik den 12.11.22.

I 2023 feirer NLL 75-årsjubilieum. Dette må feires! I den anledning har vi satt sammen et bredt program som favner de fleste logopediske fagområdene. 

Torsdag 09.03.23:

Åse Wetås, direktør for Språkrådet åpner med tema norsk som fagspråk. Deretter følger Anne-Lise Rygvolds minneforelesning - en forelesning til ære for Anne-Lise Rygvold som desverre gikk bort i 2022. Nicholas Wilkinson skal dele sin erfaring med å leve med afasi. Deretter følger en forelesning om ASK, et kinderegg i logopedi - med Signhild Skogdal og Anne-Merete Kleppenes.

Fredag 10.03.23:

Vi starter med en parallell-sesjon med Maribeth Rivelsrud - oropharyngeal dysfagi (svelgevansker) – utredning og behandling og Anita Lopez-Pedersen - Matematikkvansker. Deretter følger en ny parallel-sesjon med Hedda Døli og Siv Andresen - Kræsjkurs i det nevroanatomiske grunnlaget for språk og tale og Christina Kang med stemmeforelesningen: Functional Laryngeal Disorders & Brain learns pain. Etter lunsj vil Anna Eva Hallin ha et foredrag om språkforstyrrelser og dysleksi. Til slutt avslutter Silje Hansen - Gruppebasert behandling for kognitive kommunikasjonsvansker - funn fra en randomisert kontrollert studie og Christiane Haukedal - Livskvalitet; hørsel og språkvansker.

Lørdag 11.03.23:

Forfatter Lars Petter Sveen vil lære oss om kunsten å stamme, med en påfølgende samtale med logoped Åse Sjøstrand. Deretter følger Ineke Samson med Stamning hos unga kvinnor och män og Vinterkonferansen avsluttes av Oksana Lyalka, leder av den ukrainske logopedforeningen.

Vi marker NLLs 75-årsjubilum med festmiddag på hotellet fredag 10. mars.

Påmelding her!