Bli medlem

Bli medlem

Medlemskontigent i Norsk Logopedlag koster kr. 1200,- for hovedmedlemmer.

For studenter, pensjonister og uføretrygdede koster det 600,-

Som medlem får du også medlemspris på kurs og kongresser i Norge og også medlemspris i nordiske logopediske foreninger.

§ 2. Medlemskap

a. Enhver som har godkjent norsk logopedutdanning eller likeverdig utdanning fra et annet land, og som godtar lagets vedtekter, kan bli tatt opp som medlem i NLL. Logopedutdanningen etter 2005 er på mastergradsnivå med fordypning i logopedi. De som søker medlemskap med utenlandsk utdanning, skal ha fått sin utdanning godkjent av NOKUT og skal dokumentere sine norskkunnskaper med gjennomført norsk språktest på høyeste nivå.

b. Studentmedlemskap kan gis til logopedstudenter. Studentmedlemskapet går over til hovedmedlemskap når bekreftelsen på godkjent logopedutdanning er mottatt av NLL.

c. Medlemmer i NLL, unntatt studentmedlemmer og støttemedlemmer, har stemmerett på landsmøter.

d. Utmelding skal skje skriftlig til styret i NLL.

e. Norsk Logopedlag har en stipendordning, som medlemmer kan søke på (jf. ’Retningslinjer for Norsk Logopedlags stipendordning’).

 f. Norsk Logopedlags hederstegn i sølv og gull tildeles medlemmer som har vært tillitsvalgte i henholdsvis 10 år og 20 år. Tildeling skjer på landsmøter. Tildelingen følges av et tildelingsbevis.

g. Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer og andre som har gjort en spesiell innsats for NLL. Medlemmer eller styret kan fremme forslag om utnevnelse av æresmedlem. Styret vurderer og avgjør en eventuell utnevnelse. Styrets beslutning gjøres kjent på landsmøter. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

Retningslinjer for logopeder med utdanning fra andre land

Klikk her for å laste ned retningslinjene.