Om Norsk Logopedlag

Om Norsk Logopedlag

Norsk Logopedlag (NLL) er en faglig interesseorganisasjon for logopeder som jobber i Norge. NLL ble opprettet i 1948 og har i dag ca 1400 medlemmer. Organisasjonen består av et sentralstyre og 12 regionslag. Andre utvalg og råd i NLL er fagutvalget, yrkesetisk råd og utvalg for privat praksis. NLL er utgiver av Norsk tidsskrift for logopedi (NTL), et fagblad for medlemmer godkjent som vitenskapelig tidsskrift, som har egen redaksjon. NLLs landsmøte organiseres hvert andre år, og er organisasjonens høyeste myndighet.

Formålet med Norsk Logopedlag er å samordne og fremme medlemmenes faglige interesser. Gjennom opplysningsarbeid skal NLL øke kjennskap til- og interesse for logopedi. NLL skal bidra i arbeidet for en faglig høy standard i utdanningen av logopeder. Organisasjonen har også som formål å arbeide for utbygging og utvikling av logopediske tjenester.

Medlemskap er åpent for alle med godkjent norsk logopediutdanning, eller likeverdig utdanning fra et annet land, samt dokumenterte norskkunnskaper. Logopeder som er medlem i NLL skal arbeide til beste for mennesker med kommunikasjons-, språk-, tale,- stemme-, og svelgevansker i samsvar med European Speech Language Therapy Assosiation (ESLA)s retningslinjer og International Association of Communication Sciences and Disorders (IALP)s retningslinjer. NLL's affiliated membership with IALP.

Norsk logopedlag samarbeider også med andre nordiske logopediske foreninger.