Norsk Logopedlag kan dele ut ett eller flere stipend per landsmøteperiode. Stipendordningen skal være en økonomisk støtte til materiellutvikling, oversetterarbeid eller annet utviklingsarbeid innenfor fagfeltet logopedi. Søkerne må være medlem av Norsk Logopedlag. Innkomne søknader behandles og avgjøres av styret i Norsk Logopedlag i samarbeid med aktuelle utvalg, i henhold til søknadens faglige innhold. Hver søker kan motta inntil kr. 10.000,- og det enkelte medlem kan motta stipendet bare en gang per prosjekt. Tildeling av stipend må til enhver tid vurderes i henhold til lagets økonomi. På NLLs nettside og i tidsskriftet opplyses det om tildelte stipend.


Skjemaet fylles ut, skannes og sendes til leder i NLL.
Last ned søknadsskjema nedenfor.