profilbilde
Hanne Kristin Færgestad
informasjonsansvarlig
profilbilde
Bente Forren Vaagan
Kasserer
profilbilde
Nina Persson Meek
Nestleder
profilbilde
Silje Haukdal
Sekretær
profilbilde
Anne Katrine Solberg
styremedlem

Trøndelag logopedlag (TLL) har vanligvis to kurs i året. I tillegg arrangerer vi årsmøte med faglig innlegg og sommeravslutning med faglig innlegg.

Alle medlemmer i TLL blir orientert på mail om lagets kurs og arrangementer. I tillegg blir det som regel orientert om kurs på Norsk logopedlag sin nettside.
Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen.