profilbilde
Inger Marie Trovi
Leder
profilbilde
Carina Løvås Olaussen
styremedlem

Styremøter

Laget har årlig 4-5 styremøter hvor vi rullerer møtested i områdene rundt Drammen slik at de fleste i styret har mulighet til å delta.

Arrangementer

Vi arranger to faste arrangementer årlig; «Kurs» i løpet av vårhalvåret og «Fagkveld» i løpet av vinterhalvåret. Vi forsøker å variere kursinnholdet slik at det faglige innholdet skal være nyttig for logopeder som både jobber med voksne og barn, samt andre faggrupper som jobber innenfor logopedifaget. 

Dersom du har spesielle ønsker om temaer til kurs eller fagkveld, setter vi stor pris på tilbakemelding!

Vi forsøker også å arrangere sosiale arrangementer for medlemmer av Bu-Te-Ve logopedlag. Målet med dette er å skape en arena for faglige diskusjoner og sosialt samvær med andre logopeder i nærområdet. Tidligere har vi arrangert logopedcafé og julebord med stor suksess. 

Det vil opprettes arrangementer på Facebook, samt bli sendt ut invitasjoner via mail om aktuelle arrangementer.