Norsk logopedlag (NLL)

Besøk NLL på facebook 
ved å klikke her. Retningslinjer for bruk av Facebook for NLLs medlemmer får du ved å klikke her.

Bli medlem:
Bestått eksamen i logopedi eller student? Søknadsskjema om medlemskap i NLL.

Adresseendringer
sendes direkte til kasserer Marianna Juujärvi: kassererNLL@gmail.com

Tidsskriftet Logopeden
Har du ikke mottatt siste utgave av tidsskriftet Logopeden? Hvis det har årsak i adresseendring eller manglende innbetalt medlemsavgift må denne informasjonen meddeles til kasserer ved NLL:kassererNLL@gmail.com.

Info 2014
Last ned her (.pdf)

Privatpraktiserende logopeder
All informasjon vedrørende privat praksis finner du her: Privat utvalg
Utvalget ønsker å få en oversikt over privatpraktiserende logopeder i Norge.

Nettansvarlig: Roger Steinbakk, rogersteinbakk@gmail.com

NYHETER

 • 10.02.2016

  Hotell under Landsmøte 2016


  NLL har videreført hotellavtalen med Scandic Hotels, tidligere Rica Hotels.
  Våre medlemmer får 10% rabatt på dagens fleksible markedspris.
  Vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte seg av dette tilbudet.

  Hotellavtale mellom Norsk Logopedlag og Scandic Hotels
  For bestilling av rom, trykk på følgende link: http://www.scandichotels.no/ og skriv inn deres bestillingskode som er D000033759.
  Avtalen er en Corporate Saver avtale på 10 %, denne rabatten trekkes i fra dagens fleksible markedspris «Flex», som er basert på tilbud og etterspørsel.

 • 30.01.2016

  Kurs i Celf-IV 2016

  CELF-4 The Clinical Evaluations of Language Fundamentals – Forth Edition (Semel, Wiig & Secord, 2006) er en amerikansk språktest. Den norske versjonen av CELF-4 kom i mai 2013 som et resultat av et skandinavisk samarbeidsprosjekt.  CELF-4 er enkel å administrere og gir norske logopeder, psykologer og spesialpedagoger et nytt og viktig redskap i utredning av barn og unge med språkvansker.

  Bruk av CELF-4 forutsetter utdanning på masternivå innen det spesialpedagogiske, pedagogiske og/eller psykologiske fagområdet.

  Kurset koster kr 1.800,- inkludert kursmateriell, lunsj og kaffe.

  Det arrangeres to kurs i CELF-4 høsten 2016:
  8. juni  kl 1000-1530 i Ålesund på Scandic hotel Parken, Storgt 16
  Påmeldingsfrist 25.mai 2016

  8.september kl 1000-1530 i Oslo på Universitetet,  auditorium 2 i Oslo Georg Sverdrups Hus (Universitetsbiblioteket), Moltke Moes vei 39
  Påmeldingsfrist 25.august 2016

  Påmelding til Anne-Lise Rygvold, a.l.rygvold@isp.uio.no
  May-Britt Monsrud, may-britt.monsrud@hioa.no

   

 • 18.01.2016

  Påmelding Landsmøte&Etterutdanning 9.-12. juni 2016.  I år blir LM og etterutdanning arrangert i fantastiske Ålesund, 9.-12. juni 2016.

  Klikk her for info og påmelding.

 • 14.01.2016

  Sertifiseringskurs i Reynells språktest, Trondheim

  Testen er en språktest for førskolebarn normert på grunnlag av et omfattende  standardiseringsmateriale av norske barn i alderen 1,5 – 6 år.
  En viktig del av testen er at den gir muligheter for å undersøke barnets språkforståelse og dets talespråk relativt uavhengig av hverandre. Testkurset gir deltakerne god innsikt i temaet språkutvikling.
  Kurstilbudet omfatter:
  -12 timer undervisning (teori, gjennomgang av testen med eksempler, øvinger i administrering av testen og skåring)
  - Sertifisering krever i tillegg 5 testopptak av barn uten kjente språkvansker og godkjenning av 5 innsendte testprotokoller med skåring og oppsummering.  Dato for innsending av disse avtales på kurset.
  - Deltakelse i undervisningsopplegget + godkjente testprotokoller gir kurssertifikat.
  Undervisningen gjennomføres på NTNU, Campus Moholt
  Mandag 15. februar, tirsdag 16. februar og onsdag 17. februar, alle dager i tidsrommet k.l 17 – 21.
  Kursholder:
  Logoped MNLL, M.A., Cand.ed. Trine Lise Dahl (sertifisert kursholder)
  Krav til deltakerne:
  Deltakerne må ha faglig relevant master eller videreutdanning i
  spesialpedagogikk. Kurset er primært rettet mot masterstudenter i logopedi,
  men andre med relevant utdanning kan også søke.
  Kursavgift: 
  Logopedstudenter: kr 1.500,- inklusiv sertifisering
  Andre: kr 2.000,- inklusiv sertifisering
  Faktura blir utdelt på kurset.
  Påmeldingsfrist: 5. februar 2016 til trinelised@gmail.com
  Det tas forbehold om nok påmeldte for at kurset gjennomføres (minimum 12 
  deltakere)
 • 05.01.2016

  Ledige stillinger ved UiT. undervisning

  https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/120320/foersteamanuensis-foerstelektor-universitetslektor-i-logopedi

  https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/120289/foersteamanuensis-foerstelektor-universitetslektor-i-logopedi-ved-institutt-for-laererutdanning-og-pedagogikk-capus-tromsoe

 • 05.01.2016

  Stiling ledig

  "Det er ledig 100% fast stilling som logoped i Porsgrunn kommune."For info se www.porsgrunn.kommune.no

 • 22.12.2015

  Ledig stilling Ski

  Vi har fremdeles 50% ubesatt vikariat i Ski kommune etter jul.
  Spørsmål om stillingen rettes til Torill Madsen Brandser telefon: 990 20 818.
  FINN-kode 64817980

 • 22.12.2015

  Ledig stilling Statped Midt

  https://www.webcruiter.no/WcMain/AssignmentSearch.aspx?company_id=998700

  Statped midt, fagavdeling språk/tale lyser ut stilling som rådgiver. Vi søker etter en rådgiver med erfaring innen arbeid med språkvansker, talevansker, lese- og skrivevansker.

  Søknadsfristen er 04.01.16


Vis alle nyheter