Norsk logopedlag (NLL)

NLL på facebook
Ved å klikke her. Retningslinjer for bruk av Facebook for NLLs medlemmer får du ved å klikke her.

Bli medlem:
Bestått eksamen i logopedi eller student? Søknadsskjema om medlemskap i NLL.

Adresseendringer
sendes direkte til kasserer Marianna Juujärvi: kassererNLL@gmail.com

Tidsskriftet Logopeden
Har du ikke mottatt siste utgave av tidsskriftet Logopeden? Hvis det har årsak i adresseendring eller manglende innbetalt medlemsavgift må denne informasjonen meddeles til kasserer ved NLL:kassererNLL@gmail.com.

Info 2012
Last ned her (.pdf)

Privatpraktiserende logopeder
All informasjon vedrørende privat praksis finner du her: Privat utvalg
Utvalget ønsker å få en oversikt over privatpraktiserende logopeder i Norge.

Les om styrets arbeid her.
Nytt fra styret

Nettansvarlig: Roger Steinbakk, rogersteinbakk@gmail.com

NYHETER

 • 01.12.2014

  Om avslag på logopedbehandling fra HELFO ved stemmevansker sendt fra Helsedirektoratet

  "HELFO har foretatt en gjennomgang av aktuelle saker og ser at det i noen tilfeller kan ha skjedd en utilsiktet innstramming i praksis. Logopeder og/eller brukere som mener å ha fått avslag på feil grunnlag, bes om å sende inn søknad på nytt eller å klage på HELFOs vedtak.

  Vennligst ta kontakt med HELFO v/ seksjonssjef Ingvar Nes på Ingvar.Nes@helfo.no dersom dere har spørsmål om framgangsmåte i disse sakene."

  Se hele skrivet ved å klikke her.

 • 23.11.2014

  Nordic Aphasia Conference

  Nordic Aphasia Conference arrangeres i Oslo 11.-13. Juni 2015. Har du lyst til å bidra med poster, kortforedrag eller symposium? Fristen for å sende inn sammendrag nærmer seg! Ta en kikk på nettsiden for mer informasjon. www.nac2015.no

 • 14.11.2014

  Fagkveld om Newcastle undervisningsmatriell (Afasi) i Oslo

  Oslo logopedlag ønsker velkommen til fagkveld tirsdag 25. november 18.15-20.15 i Oslo Voksenopplæring Nydalens lokaler. Tema for fagkvelden er Newcastle undervisningsmateriell for november 18.15-20.15 i Oslo. Ingvild Røste holder foredrag.

  Se hele invitasjonen ved å trykke her.

 • 05.11.2014

  Program for NLL's vinterkurs 2015

  Velkommen til NLL's vinterkurs 12.-14. mars 2015. Denne gangen vil temaer som blant annet selektiv mutisme, eksekutive funksjoner og språk, Lidcombe programmet, dysfagi og social communication disorder (pragmatiske vansker) presenteres av internasjonale og norske anerkjente fagfolk.

  Trykk her for å se vinterkursprogrammet i pdf-format. Påmelding vil være tilgjengelig på NLL's nettsider fra januar 2015.

 • 26.10.2014

  Afasi og flerspråklighet

  Monica Knoph er logoped og skriver doktoravhandling om afasi og flerspråklighet. Hør mer om dette på Språkteigen på NRK P2:http://nl.nrk.no/podkast/aps/447/nrk_spraakteigen_2014-0926-0210_6354733734.mp3

 • 09.10.2014

  Nettverkssamling for logopeder som arbeider med afasiramma på vestlandet

  Nettverkssamling for logopedar som arbeidar med afasiramma i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane. Se mer info i worddokument ved å klikke her.

 • 16.09.2014

  CPLOL kongress 8.-9. mai 2015 i Florence, Italia

  Tema for neste CPLOL-kongress i Firence er "open the doors too communication". Påmeldingen er nå åpen på http://www.cplolcongress2015.eu/. CPLOL er den europeiske organisasjonen for logopeder. Organsisasjonen består av 31 medlemsorganisasjoner for logopeder i 28 land, og representerer mer enn 60.000 medlemmer.

 • 26.08.2014

  Nytt masterprogram om stemmevansker

  Nytt masterprogram om stemmevansker og stemme(re)habilitering. Masterprogrammet vil bli holdt i Portugal, på engelsk. Kontakt ana.mendes@ess.ips.pt for mer informasjon. Tlf; +351265709390 URL: www.ess.ips.pt


Vis alle nyheter