Norsk logopedlag (NLL)

NLL på facebook
Ved å klikke her. Retningslinjer for bruk av Facebook for NLLs medlemmer får du ved å klikke her.

Bli medlem:
Bestått eksamen i logopedi eller student? Søknadsskjema om medlemskap i NLL.

Adresseendringer
sendes direkte til kasserer Marianna Juujärvi: kassererNLL@gmail.com

Tidsskriftet Logopeden
Har du ikke mottatt siste utgave av tidsskriftet Logopeden? Hvis det har årsak i adresseendring eller manglende innbetalt medlemsavgift må denne informasjonen meddeles til kasserer ved NLL:kassererNLL@gmail.com.

Info 2012
Last ned her (.pdf)

Privatpraktiserende logopeder
All informasjon vedrørende privat praksis finner du her: Privat utvalg
Utvalget ønsker å få en oversikt over privatpraktiserende logopeder i Norge.

Les om styrets arbeid her.
Nytt fra styret

Nettansvarlig: Roger Steinbakk, rogersteinbakk@gmail.com

NYHETER

 • 02.03.2015

  Informasjonshefte fra 2014

  Nå ligger informasjonshefte fra 2014 ute på nett. Her finner du blant annet retningslinjer og annen nyttig informasjon om organiasjonen NLL. Du kan laste det ned ved å trykke her.

 • 27.02.2015

  Logopediens dag 6. mars

  Logopediens dag, 6. mars, nærmer seg. CPLOL har sendt ut følgende EUdayPoster som forslag til markeringsreklame. Se veileder ved å klikke her.

 • 17.02.2015

  Kurs med Victoria Joffe i Kristiansand 7. mai 2015

  Agder Logopedlag inviterer til kurs med den engasjerte og kunnskapsrike professor Victoria Joffe, fra City Universitet i London. Se hele kursinvitasjonen ved å klikke her.

 • 17.02.2015

  Ledig stilling Sunnaas sykehus

  Det er nå utlyst stillinger som PhD-stipendiat og forskningsmedarbeider for prosjektet om telemedisinsk språkrehabilitering ved afasi. Stillingsannonsen finner man i personalportalen, ved å gå til www.sunnaas.no/jobb

 • 17.02.2015

  Dysfagikurs i Cambridge

   

  "3 day dysphagia course with Dr Maggie-Lee Huckabee, to be held at Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, April 27-29th" 

  Se pdf-invitasjon ved å klikke her.

 • 08.02.2015

  Kurs i Danmark

  "Kære nordiske kollegaer, Jeg (Anne Sonne på vegne av audiologopædisk forening) vil gerne gøre jer opmærksom på, at ALF afholder sit årlige efteruddannelseskursus på Hotel Nyborg Strand" Mandag d. 16. og tirsdag d. 17. marts 2015.

  De faglige emner falder i år indenfor følgende temaer:
  1.      Sproglige vanskelighede
  2.      Autisme og sprog
  3.      Kommunikationsvanskeligheder hos voksne
  4.      Hørevanskeligheder

  Se hele invitasjonen ved å kikke her

 • 03.02.2015

  Kurs i Akershus

  Stamming og CBT. Logoped MNLL Stine Brubakk. tirsdag 5. mai 2015 kl. 9.30-15.00. Se kursinvitasjon klikke her.

 • 03.02.2015

  Kurs i Elverum

  Kurs 17. mars 2015, Terningen Arena, Hamarveien 112 ,Elverum: PROGREDIERENDE NEVROLOGISKE SYKDOMMER MED FØLGER FOR SPRÅK, TALE OG KOMMUNIKASJON. nevrolog Joan Crespì Vidal og logoped Liv Stabell. Se hele innkallingen ved å trykke her.


Vis alle nyheter