Norsk logopedlag (NLL)

Bli medlem:
Bestått eksamen i logopedi eller student? Søknadsskjema om medlemskap i NLL.

Adresseendringer
sendes direkte til kasserer Marianna Juujärvi: kassererNLL@gmail.com

Tidsskriftet Logopeden
Har du ikke mottatt siste utgave av tidsskriftet Logopeden? Hvis det har årsak i adresseendring eller manglende innbetalt medlemsavgift må denne informasjonen meddeles til kasserer ved NLL:kassererNLL@gmail.com.

Info 2012
Last ned her (.pdf)

Privatpraktiserende logopeder
All informasjon vedrørende privat praksis finner du her: Privat uttvalg
Utvalget ønsker å få en oversikt over privatpraktiserende logopeder i Norge.

Les om styrets arbeid her.
Nytt fra styret

Nettansvarlig: Roger Steinbakk, rogersteinbakk@gmail.com

NYHETER

 • 09.10.2014

  Nettverkssamling for logopeder som arbeider med afasiramma på vestlandet

  Nettverkssamling for logopedar som arbeidar med afasiramma i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane. Se mer info i worddokument ved å klikke her.

 • 16.09.2014

  CPLOL kongress 8.-9. mai 2015 i Florence, Italia

  Tema for neste CPLOL-kongress i Firence er "open the doors too communication". Påmeldingen er nå åpen på http://www.cplolcongress2015.eu/. CPLOL er den europeiske organisasjonen for logopeder. Organsisasjonen består av 31 medlemsorganisasjoner for logopeder i 28 land, og representerer mer enn 60.000 medlemmer.

 • 26.08.2014

  Nytt masterprogram om stemmevansker

  Nytt masterprogram om stemmevansker og stemme(re)habilitering. Masterprogrammet vil bli holdt i Portugal, på engelsk. Kontakt ana.mendes@ess.ips.pt for mer informasjon. Tlf; +351265709390 URL: www.ess.ips.pt

 • 12.07.2014

  NLL Landsmøte i Tromsø 2014

  NLL Landsmøtet i Trømsø 2014 12.-15. juni ble gjennomført med stort engasjement, og kursene hadde høy kvalitet. Denne gangen var tospråklighet i fokus. Klikk her for info om neste Landsmøte.

 • 04.07.2014

  Svar fra Kunnskapsdepartementet

  NLL v. styret har nå mottatt svar på tre brev som ble sendt Det Kongelige Kunnskapsdepartement i 2013. Brevet er sendt ut til organisatorisk behandling i NLL. Har du innspill i forhold til svarbrevet, er det viktig at disse sendes til regionslaget for videre behandling. Brevet kan leses ved å klikke her.

 • 30.06.2014

  Udir:

  Ny side om tidlig innsats, spesialpedagogisk hjelp, tilpasset opplæring og spesialundervisning.

  http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/

 • 30.06.2014

  Landsmøtet 2014:

  Her finner dere referat fra landsmøtet i NLL 2014. (Ligger også i Arkiv, referater.)

 • 30.06.2014

  Ny utdanning:

  Her ligger informasjon om ny utdanning i stemmevansker og stemmerehabilitering.


Vis alle nyheter