Norsk logopedlag (NLL)

NLL på facebook
Ved å klikke her. Retningslinjer for bruk av Facebook for NLLs medlemmer får du ved å klikke her.

Bli medlem:
Bestått eksamen i logopedi eller student? Søknadsskjema om medlemskap i NLL.

Adresseendringer
sendes direkte til kasserer Marianna Juujärvi: kassererNLL@gmail.com

Tidsskriftet Logopeden
Har du ikke mottatt siste utgave av tidsskriftet Logopeden? Hvis det har årsak i adresseendring eller manglende innbetalt medlemsavgift må denne informasjonen meddeles til kasserer ved NLL:kassererNLL@gmail.com.

Info 2014
Last ned her (.pdf)

Privatpraktiserende logopeder
All informasjon vedrørende privat praksis finner du her: Privat utvalg
Utvalget ønsker å få en oversikt over privatpraktiserende logopeder i Norge.

Les om styrets arbeid her.
Nytt fra styret

Nettansvarlig: Roger Steinbakk, rogersteinbakk@gmail.com

NYHETER

 • 22.04.2015

  Fagdag Statped midt med Jørgen Frost,

  Onsdag 20 mai 2015  kl 10.00 – 15.00 
  Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, Heimdal
  Tema:  Barn med forsinket språk- og leseutvikling – faglige råd om teoribaserte tiltak. Fokus på de eldste barna i barnehagen og elever på begynner- og mellomtrinnet.

  Se worddokument med kursinnkalling ved å klikke her.

 • 22.04.2015

  100% stilling som fagsjef for logopedi på Sunnaas

  Søknadsfrist 31.05.15 se stilling her: klikk her for å se annonsen.

 • 08.04.2015

  Invitasjon til fagkveld tirsdag 21.april kl.18.10-20.10 (Oslo)

  Diakonhjemmet sykehus sine lokaler. «Praktiske vurderinger rundt afasigrupper basert på constraint induced språkterapi»

  Klikk her for mer info og påmelding.

 • 08.04.2015

  Kurs i CCC-2 (i Alta) administrering, skåring og tolking

  CCC-2 er utviklet for å fange opp barn med muntlige og pragmatiske språkvansker og kan gi indikasjon på mulige autismespekterforstyrrelser.

  Sted: Statped nord, Follumsvei 43, 9510 Alta
  Dato og tid: 4. juni 10.00-14.00
  Kurs i administrering, skåring og tolking av CCC-2
  CCC-2 er utviklet for å fange opp barn med muntlige og pragmatiske
  språkvansker og kan gi indikasjon på mulige autismespekterforstyrrelser.
  Sted: Statped nord, Follumsvei 43, 9510 Alta
  Dato og tid: 4. juni 10.00-14.00 (Bindende påmelding)
  Påmeldingsfrist: 27. apr. 2015 kl 10:30CCC-2 er utviklet for å fange opp barn med muntlige og pragmatiskespråkvansker og kan gi indikasjon på mulige autismespekterforstyrrelser.Sted: Statped nord, Follumsvei 43, 9510 AltaDato og tid: 4. juni 10.00-14.00 (Bindende påmelding)Påmeldingsfrist: 27. apr. 2015 kl 10:30Kurs i administrering, skåring og tolking av CCC-2CCC-2 er utviklet for å fange opp barn med muntlige og pragmatiskespråkvansker og kan gi indikasjon på mulige autismespekterforstyrrelser.Sted: Statped nord, Follumsvei 43, 9510 AltaDato og tid: 4. juni 10.00-14.00 (Bind
 • 23.03.2015

  Konferanse for privatpraktiserende logopeder 24. april

  Viktig informasjon vedrørende privat praksis, stikkord: digitalisering av timelister, omorganiseringen av Helfo. Viktig å holde seg oppdatert.

  Dato fredag 24.april 2015
  Klokka 10.00. – 15.00
  Sted :Ahus Universitetssykehus, Lørenskog (SE OVERSIKTSKART VED Å KLIKKE HER)
  Påmeldingsfrist fredag 27. mars
  Pris:  800.-
  Påmelding sendes leder i privat utvalg: opa@halden.net
  Beløpet betales til NLL, kontonr. 3290 35 00947

  Målet med konferansen er å utveksle erfaringer som kan gi tanker og ideer til å skape felles rutiner for privatpraktiserende logopeder.

  Baguette, kaffe og te vil bli servert.

 • 22.03.2015

  IALP World Congress 21.-25. august

  • http://ialpdublin2016.org/
  • Neuro-scientific implications in assessment and intervention in acquired communication disorders - Prof Linda Worrall, Uninversity of Queensland, Australia
  • Biological and environmental influences in prevention and early  intervention in speech and language disorders - Prof Gina Conti Ramsden, Univeristy of Manchester, UK
  • Technological advances and innovation in voice and dysphagia - Dr Maggie Lee Huckabee, University of Canterbury, NZ
 • 22.03.2015

  World Voice Day 16. april

 • 10.03.2015

  Early bird påmeldingsfrist Nordic Aphasia Conference

  Nordic Aphasia Conference arrangeres i Oslo 11.-13. juni 2015. «Early bird» påmeldingsfrist er 13. mars! Les mer på www.nac2015.no

  Håper det er mulig å hjelpe oss med dette igjen!


Vis alle nyheter