CAMP infobrev

Publisert av Åse-Katrine Andersen den 02.04.24.
Camp Dream. Speak. Live., baserer seg på Blank Center CARE Modellen™ (Communication, Advocacy, Resiliency, Education [CARE]). Gjennom deltakelse i Camp Dream. Speak. Live., er man med på aktiviteter som har vist at man (1) får et bedre syn på kommunikasjonsferdighetene sine med stamming, (2) det forsterker selvmedfølelsen, motstandsdyktigheten, selvhevdelsen og lederegenskapene sine, og (3) reduserer innvirkningen av stammingen på den generelle livskvalitet sin. Kort sagt, deltakelse i Camp Dream. Speak. Live., som er støttet av to tiår med forskning, styrker deltagerne til å stamme åpent, snakke med selvsikkerhet, kommunisere effektivt og uttale seg om det man vil, slik at den generelle livskvaliteten deres og målene i livet ikke defineres eller begrenses av om man stammer når man snakker. Hvert barn og hver ungdom som deltar lærer at det de har å si er viktig og at stamming ikke skal stoppe dem fra å forfølge drømmene sine, snakke fra hjertet og leve livet til det fulleste. Derav navnet “Camp Dream. Speak. Live.”. Drøm, snakk og lev livet fullt ut. 
CAMP DSL infobrev.pdf