Informasjon om medlemskontingenten til NLL

Informasjon om medlemskontingenten til NLL

Publisert av Eli Irene Sandø Kjus den 02.08.22.

Informasjon om fakturering av medlemskontingenten til NLL

Styret bruker mye tid på å ettersende fakturaer til medlemmer som får betalt medlemskontingenten av arbeidsgiver, men som har endret arbeidsforhold i løpet av året. Vi gjør oppmerksom på at medlemskontingenten heretter vil faktureres medlemmene personlig. Dette er i tråd med gjeldende praksis for interesseorganisasjoner.

Manglende innbetaling av medlemskontingenten

Det er fremdeles en del medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2022. Dette kan skyldes at noen har oppgitt arbeidsadressen sin og glemt å melde ifra om endringer, eller fordi omlegging til nytt faktureringssystem har gjort at noen medlemmer har falt ut. Vi ber om at de som ikke har fått faktura for 2022 tar kontakt med kasserer, kasserernll@gmail.com, for å få rettet opp eventuelle feil.

NLL gjør oppmerksom på at de som ikke har betalt årets kontingent innen 01.10.2022 vil bli slettet som medlemmer. De blir da også slettet fra siden Finn logoped.