annonekontakt_jannicke.png

Jannicke Karlsen

Annonsekontakt

annonekontakt_jjulie.png

Julie Vildgren

Annonsekontakt

Bestillingsblankett

Klikk her for å laste ned >> bestillingsblankett

Grafisk formgiver, Lura Trykkeri AS, kan være behjelpelig med utforming av annonsens utseende. Faktureres separat.

Annonsepriser pr. 01.01.2020

Størrelse Pris

1/1 side

175 mm b x 221 mm h

3.900,-

1/2 side

175 mm b x 109 mm h

2.400,-

1/4 side

86 mm b x 109 mm h el.

175 mm b x 53 mm h

1700,-