Redaksjonen i Norsk tidsskrift for logopedi velges på landsmøtet i Norsk logopedlag annethvert år. Vi driver tidsskriftet på fritiden ved siden av jobb. Vi er alltid interesserte i stoff fra medlemmene, enten det er referater fra arrangementer og kurs, bokanmeldelser, logopediske tips, eller annet som kan være av interesse for norske logopeder. Ta gjerne kontakt med oss om stort og smått som gjelder tidsskriftet, så svarer vi så fort vi kan.