Denne informasjonen vil bli gjort tilgjengelig første kvartal 2022.

Med vennlig hilsen
Styret i Norsk Logopedlag