Nummer/Utgivelse Andre artikler, bidrag og materiell, inkl. annonser
01 - 1. mars1. februar
02 - 1. juni1. mai
03 - 1. oktober1. september
04 - 1. desember1. november

Redaksjonen forbeholder seg generelt retten til å bestemme utgivelsesdato for innleverte manus. 
Artikler til fagfellevurdering mottas løpende.