Endring i takster fra 1. januar 2021

Endring i takster fra 1. januar 2021

Publisert av Irene Chashah van Slooten den 13.12.20. Oppdatert 13.10.21.

Vi viser til tidligere informasjon om at takstene blir endret fra 1. januar 2021.

 

De nye takstbeløpene fra 1. januar 2021 er:

 

A1 reduseres fra 1636 kr til 1594 kr

A2 reduseres fra 819 kr til 798 kr

A3 reduseres fra 1085 kr til 1057 kr

A4a reduseres fra 1580 kr til 1539 kr

A4b reduseres fra 17 kr til 16 kr

A5a reduseres fra 340 kr til 331 kr

A5b reduseres fra 340 kr til 331 kr

A6 reduseres fra 66 kr til 64 kr

A7a reduseres fra 819 kr til 798 kr

A7b reduseres fra 1085 kr til 1057 kr

A7c reduseres fra 271 kr til 264 kr

 

Vedlegg 1 til § 5-10 vil bli oppdatert i tråd med dette.

 

Det er publisert en felles endringsforskrift som gjelder både endringer som følge av lovendringen om direkte oppgjør, og endringene i takstbeløp fra 1. januar 2021 for enkelte grupper.

Endringsforskriften finner dere her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-08-2643