Endring i takster fra 1. juli 2022

Endring i takster fra 1. juli 2022

Publisert av Eli Irene Sandø Kjus den 04.07.22.

Det er i tillegg til beløpsendringer vedtatt følgende endringer:

 • Antall repetisjoner på takstene A2b og A7b utvides til 5. Det betyr at det åpnes for å bruke inntil to timer ved behandling ved fysisk fremmøte og ved behandling ved videokonsultasjon
 • Det åpnes for inntil 8 deltakere i gruppebehandling, mot tidligere inntil 5 (gjelder takstene A3a-b og A4a-b)
 • Det tas inn en tilføyelse i takst A6 (endring i kursiv):
  Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med fagpersoner i kommunal helse- og omsorgstjeneste og i spesialisthelsetjenesten
 • Det tas inn en tilføyelse i takst A7c (endring i kursiv):
  Faglig råd og veiledning via fysisk fremmøte, telefon eller video av pårørende eller personell som følger opp pasient, 15 minutter. Taksten kan også benyttes ved skriftlig veiledning når denne er utformet spesifikt for pasienten det gis faglig råd og veiledning om. Taksten kan repeteres ved tidsbruk ut over 15 minutter. 

 • Se link:
  https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/overordnet-regelverk/regelverk-for-logoped-og-audiopedagog#regelverksendringerfrajuliforlogopedogaudiopedagog