Endringer i takster fra 1. juli 2021

Endringer i takster fra 1. juli 2021

Publisert av Irene Chashah van Slooten den 29.06.21. Oppdatert 13.10.21.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takster fra 1. juli 2021.

Videotakstene videreføres fram til og med 31.12.2021, det vil si fram til ny forskrift trer i kraft fra 1.1.2022.

Det tas inn en ny presisering om at "Videokonsultasjon skal være avtalt med pasienten på forhånd".

Takstene er justert innenfor en rammeøkning på 4,8 prosent. Innenfor denne rammen har det vært mulig å korrigere skjevheter i nivå på takster og løfte enkelte takster ekstra.

B-takstene er tatt inn i Vedlegg 1 til § 5-10, og det er også tatt inn merknader til disse takstene i vedlegget.

Endringene i vedlegg 1 til § 5-10 vil bli publisert i morgen, og da finner dere oppdatert vedlegg her: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til--5-10-honorartakster-for-undersokelse-behandling-logoped-audiopedagog

Nye takstbeløp fra 1. juli 2021:

A1

1650

A2

825

A3

1092

A4a

1590

A4b

24

A5a

390

A5b

390

A6

100

A7a

825

A7b

1092

A7c

274

B10

137

B1

9

B2

9

B4

14

 

Helsedirektoratet
Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0483 Oslo
https://helsedirektoratet.no  https://helsenorge.no/