Innkalling til landsmøte i Norsk logopedlag 2024

Innkalling til landsmøte i Norsk logopedlag 2024

Publisert av Åse-Katrine Andersen den 07.04.24.
Vi ber dere om å melde dere på via nettsiden til www.norsklogopedlag.no under
påmeldingen til sommerkonferansen. Se egen billett
her: https://arena360.no/events/7191/9048. Du velger digital eller fysisk deltagelse.

Saksliste med saksdokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene på
www.norsklogopedlag.no og sendes per e-post senest 14 dager før landsmøtet.

Saker som medlemmer vil ha fremmet for Landsmøte, må være styret i hende senest 1 mnd.
før, dvs. innen 7.mai (merk at fristen er forlenget med 1 mnd.). Landsmøte kan bare
behandle saker som er kunngjort i endelig saksliste.

Vi ønsker velkommen til Landsmøte og ser fram til å sees igjen!

For styret

Katrine Kvisgaard
Leder Norsk logopedlag
Oslo, 7. april 2024
INNKALLING TIL LANDSMØTE I NORSK LOGOPEDLAG 2024.pdf