Norsk tidsskrift for logopedi

Norsk tidsskrift for logopedi

Vi får mange tidsskrift i retur etter utsending da vi har feil adresse på flere medlemmer.

Alle som flytter/endrer adresse må huske på å endre den i Gnist eller sende melding om adresseendring til post@norsklogopedlag.no 

Vennlig hilsen
Eli Kjus
Kasserer NLL