Proposisjon til Stortinget

Proposisjon til Stortinget

Publisert av Irene Chashah van Slooten den 21.09.21. Oppdatert 13.10.21.

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

 

NLL ble den 17.september gjennom proposisjon 236 L opplyst om at logopeder ikke autoriseres på nåværende tidspunkt. Vi har fått signaler om at arbeidet fortsetter videre i helsedirektoratet, og vi ser frem til å bidra positivt inn med vår kunnskap om logopediutdanning og logopeders praksis i Norge. Vi håper å komme med mer informasjon om hvordan vi skal jobbe med autorisasjon fremover på høstkonferansen 13.november. Informasjon blir lagt ut på hjemmesiden til NLL.

 

Beste hilsen

Styret NLL