Spørreskjema om fagforeningstilknytning

Spørreskjema om fagforeningstilknytning

Publisert av Eli Irene Sandø Kjus den 28.03.22.

 Spørreskjema om fagforeningstilknytning for medlemmene i NLL

NLL har vært en interesseorganisasjon i snart 75 år. Selv om vi har fått utrettet mye for faget og logopedene i Norge i løpet av disse årene, ser vi at det er tidkrevende og utfordrende å få gjennomslag for våre saker. Styret i NLL ser derfor behovet for å undersøke om en tilknytning til en fagforening kan ivareta våre faglige og yrkesmessige interesser på en bedre måte. Vi ønsker å kjempe for blant annet lønnsreguleringer, logoped som skal-tjeneste, autorisasjon og logopedutdanningen. En fagforening har større påvirkningskraft, politiske kontakter og kan forhandle lønn for sine medlemmer.

I løpet av kort tid vil alle medlemmene våre motta et kort spørreskjema vedrørende dette.

Vi håper dere tar dere tid til å svare!

Beste hilsen

Styret i NLL