Til deg som arbeider med barn/ungdom med stamming

Til deg som arbeider med barn/ungdom med stamming

Publisert av Irene Chashah van Slooten den 20.04.21. Oppdatert 13.10.21.

Til deg som arbeider med barn og ungdom med stamming

Vi setter stor pris på om du kan videreformidle denne infoen til foresatte som har barn og/eller ungdom som stammer. 

Informasjonsskriv “Personlig vurdering av støtte for stamming”

Til foresatte med barn eller ungdom med stamming

UiT Norges Arktiske universitet og Statped gjennomfører for tiden en undersøkelse om hvordan barn og ungdom med stamming opplever støtte for sin stamming.

Det er i den forbindelse utarbeidet et spørreskjema som ønskes besvart av barn og ungdom, og et tilsvarende spørreskjema som ønskes besvart av foresatte til barn og ungdom som stammer.  

Dersom barn eller ungdom trenger hjelp til utfylling av spørreskjemaet, kan gjerne logoped eller foresatt hjelpe.

Vi håper at du vil videresende denne e-posten med vedlagte informasjonsbrev og lenke til undersøkelsen til foresatte som har barn eller ungdom som stammer.

Tusen takk for hjelpen!  

 

Lenke til spørreskjema som ønskes besvart av barn og ungdom med stamming: https://nettskjema.no/a/173559

Lenke til skjema som ønskes besvart av foresatte til barn eller ungdom med stamming: https://nettskjema.no/a/174821

 

Svarfrist 3.mai 2021.

 

Med hilsen

Hilda Sønsterud, logoped MNLL/Ph.d./seniorrådgiver Statped, hilda.sonsterud@statped.no

Kristin Åmodt, logoped MNLL/ seniorrådgiver Statped, kristin.amodt@statped.no

Signhild Skogdal, logoped MNLL/Førsteamanuensis UiT Norges Arktiske universitet, signhild.skogdal@uit.no